ROCZNICE: TOMKA, JACKA I STANISŁAWA

kolejne rocznice Kolejne Rocznice w Klubie. Swoje rocznice obchodzili: Tomek-14 lat, Jacek-1 rok i Stanisław-2 lata. W spotkaniu udział wzięli klubowicze, mama Jacka Pani Danusia i Pani Krysia mama Stanisława.

SPOTKANIE WIELKANOCNE

Spotkania Wielkanocne Wielkanocne Spotkanie w "Sercu" jak co roku zgromadziło dużą liczbę naszych członków. Obecni byli również goście z innych Stowarzyszeń Abstynenckich, rodziny i przyjaciele. Spotkanie Wielkanocne jest szczególnym wydarzeniem w naszej społeczności. Społeczności, która odrodzona na nowo jest symbolem Zmartwychwstania...

ZEBRANIE WALNE UZUPWŁNIAJĄCE

zebranie walne uzupełniające W czwartek odbyło się Zebranie Walne Sprawozdawczo Wyborcze Uzupełniające. Wybrano przewodniczącego oraz członków Walnego Zebrania. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 48 osób. Na zebraniu obecnych było 31 osób. Ustalono porządek zebrania . Za poparciem ustalonego porządku było 29  osób, 1 osoba była...

PRZYJACIELE DLA KAZIKA

przyjaciele dla Kazika Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich wspólnie ze Stowarzyszeniem "SERCE" oraz innymi Stowarzyszeniami zorganizowało w O|kęckiej Sali Widowiskowej Koncert Charytatywny "PRZYJACIELE DLA KAZIKA" Impreza udała się pod każdym względem artystycznym. W koncercie wzięli udział: PANACEUM DUO- Piotr Błahuta i Jarosław...

ZLOT "TATRY 2019"

zlot Tatry 2019 Jak co roku nasze Stowarzyszenie wzięło udział w zlocie trzeźwosciowym "TATRY 2019" Tegoroczna impreza...

POGRZEB KRZYSIA LORENCA

pogrzeb Krzysztofa Lorenca Dzisiaj pożegnaliśmy naszego kolegę Krzysia Lorenca. Wieloletniego członka i kierownika Stowarzyszenia-Klubu Rodzin Abstynenckich "SERCE". Propagatora Ruchu Abstynenckiego w Polsce, a także za granicą. Współorganizatora "Grupy A.A." "BARKA". Wieloletniego uczestnika Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych w Licheniu oraz...